دسته بندی ها

آیا دولت ها روی رمز ارزها تاثیر دارن ؟

تأثیر دولت بر ارز دیجیتال چگونه است؟ آیا دولت بر ارز دیجیتال تأثیری دارد؟

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی نوپا و نوظهور است. به همین دلیل نوسانات شدیدتری را تجربه می کند. این نوسانات ناشی از اثر اخبار مهم و تاثیرگذار بوده و یکی از این اخبار به تصمیمات و مواضع دولت ها در قبال بازار ارزهای دیجیتال مربوط است. بنابراین در حال حاضر و با توجه به عمق کم بازار ارزهای دیجیتال، تصمیمات و مواضع دولت ها بر بازار رمزارزها اثرگذار بوده و انتظار می رود با گذشت زمان و فراگیرتر شدن این بازار، نوسانات ناشی از مواضع دولت ها و دیگر اخبار کاهش یابد. از نمونه های اثر تصمیمات دولت ها بر بازار رمرز ارزها می توان به ممنوعیت استخراج و استفاده از بیت کوین در چین، استفاده از بیت کوین به عنوان ارز ملی در السالوادور و پذیرفته شدن استفاده از ارزهای دیجیتال در برخی از ایالت های آمریکا در سال ۲۰۲۱ اشاره نمود.

این مقاله برای شما مفید بود؟
پاسخ خود را دریافت نکردید؟
از همکاران ما سوال کنید
ثبت سوال
© 2022 دانشنامه سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست - همه حقوق محفوظ است