توکنومیک چیه؟

توکنومیک چیست؟

توکنومیک (Tokenomic) به اقتصاد یک توکن اشاره دارد.

توکنومیک به ویژگی های اقتصادی مانند مکانیزم های سوزاندن، برنامه صدور و عرضه یک توکن مربوط است. برای بررسی وضعیت توکنومیک یک رمز ارز باید با اصطلاحات زیر آشنا باشید :

عرضه یا Supply : عرضه‌ی یک توکن، همان تعداد توکن‌ موجود برای معامله یا استفاده می باشد.

حداکثر عرضه یا Max Supply : حداکثر تعداد توکن‌هایی که می تواند وجود داشته باشد.

کل عرضه یا Total Supply : تعداد توکن هایی که قبلا ایجاد شده اند، منهای توکن هایی که سوزانده شده اند.

توکن در گردش یا Circulating Supply : تعداد توکن هایی که در بازار در گردش است. مشابه سهام در جریان در بازار سهام است.

سوزاندن توکن Token burn: گاهی توکن ها با هدف کاهش موجودی، سوزانده و به صورت دائمی از عرضه در گردش حذف می شوند.

برنامه عرضه توکن Token Schedule : یک جدول زمانی است که مشخص می کند چه تعداد توکن در چه بازه زمانی قرار است آزاد یا عرضه شود.

توزیع توکن Token allocation : در برنامه توزیع توکن، مشخص شده است که چه میزان از کل توکن های موجود به چه گروهی اختصاص داده می شود. برای مثال چند درصد به تیم، چند درصد به سرمایه گذاران و چند درصد به کامیونیتی و … اختصاص می باید.

این مقاله برای شما مفید بود؟
پاسخ خود را دریافت نکردید؟
از همکاران ما سوال کنید
ثبت سوال
© 2022 دانشنامه سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست - همه حقوق محفوظ است