رودمَپ (Roadmap) چیه؟

رودمپ چیست؟

رودمَپ (Roadmap) به معنای نقشه‌ی راه است.
تیم پروژه یک نقشه راه یا رودمپ برای پروژه ارائه میدهد.
رودمپ نشان میدهد که در یک بازه زمانی مشخص چه کارهایی قرار است بر روی پروژه انجام شود.
می تواند آپدیتی بر روی کد پروژه باشد یا اضافه کردن یک قابلیت جدید برای پروژه و یا حتی امضای قرارداد با سرمایه گذار مهم.
اهمیت بررسی رودمپ آن است که می توان یک دید شفاف از آینده‌ی ارز متصور شد.
برای مثال اگر رویداد مهمی قرار است در آینده رخ دهد، می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت بگذارد .

این مقاله برای شما مفید بود؟
پاسخ خود را دریافت نکردید؟
از همکاران ما سوال کنید
ثبت سوال
© 2022 دانشنامه سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست - همه حقوق محفوظ است