چه شاخص های آنچینی برای بیت کوین مهمه ؟

شاخص های مهم آن چین چه چیزهایی هستند؟

مهم ترین داده های آن چین عبارتند از: ورودی و خروجی بیت کوین به صرافی ها، حجم تراکنش ها، تعداد آدرس های جدید، تعداد آدرس های فعال، بیت کوین ذخایر صرافی ها، تعداد کیف پول های بزرگ، فعالیت ماینر ها، داده های مربوط به بازار قرارداد آتی (فیوچرز).
داده های آنچین صدها پارامتر مختلف را شامل می شوند. داده های مذکور در پاراگراف قبل تنها بخشی کوچیکی از آنها را تشکیل می دهند. بنابراین به طور خاص نمیتوان اهمیت یک داده را ارزش گذاری نمود و یا تنها از یک شاخص برای تشخیص و پیش بینی روند بازار استفاده نمود. روش صحیح استفاده از داده های آنچین، ترکیب مناسب این داده ها و مشخص نمودن استراتژی مناسب برای نتیجه گیری از آن ها است. در غیر اینصورت استفاده از یک و یا چند داده به تنهایی تنها باعث گمراهی کاربران شده و نمی تواند جهت صحیح حرکت بازار را نشان دهد.

این مقاله برای شما مفید بود؟
پاسخ خود را دریافت نکردید؟
از همکاران ما سوال کنید
ثبت سوال
© 2022 دانشنامه سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست - همه حقوق محفوظ است