مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه به معنای سنجش ریسک و ضرر احتمالی توسط سرمایه گذار می باشد. در واقع یک سرمایه گذار باید بسنجد که تا چه میزان تحمل ضرر دارد و با توجه به آستانه تحمل ضرر خود، درصدی از سرمایه خویش را درگیر کرده و سرمایه گذاری انجام دهد. درگیر کردن کل سرمایه در یک معامله و یا وارد کردن کل سرمایه در یک بازار مالی از نمونه های بی توجهی و نقض مدیریت سرمایه به شمار می روند.

این مقاله برای شما مفید بود؟
پاسخ خود را دریافت نکردید؟
از همکاران ما سوال کنید
ثبت سوال
© 2022 دانشنامه سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست - همه حقوق محفوظ است